Jedną z form wsparcia skierowaną dla rodziców oferowanych w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” są warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie . Warsztaty są realizowane we wszystkich powiatach województwa kujawsko-pomorskiego i  dzięki temu rodziny mają równy dostęp do bogatego wachlarza usług wsparcia, realizowanego w 23   Centrach Wspierania Rodziny.
 W  najbliższym czasie warsztaty dla rodziców  odbędą się w powiecie aleksandrowskim, mogileńskim, tucholskim, wąbrzeskim i w Toruniu.

Warsztaty skierowane są do rodziców naturalnych i zastępczych. Spotkania te stanowią możliwość zdobycia wiedzy z zakresu m.in. stawiania i utrzymania granic w procesie wychowania dzieci i młodzieży, budowania empatii u dzieci z FAS, FAE, RAD;  zarządzania emocjami i redukcji stresu, poznania metod pracy z zbuntowanym ,agresywnym  nastolatkiem, budowania wartościowych i pozytywnych relacji dorosły – dziecko.

Podczas, gdy rodzice uczestniczą w warsztatach ich dzieci mają zapewnioną opiekę animatora, który organizuje gry i zabawy edukacyjne m.in. zabawy plastyczne, manualne oraz ćwiczenia i zabawy ruchowe. Zajęcia animacyjne prowadzą wykwalifikowani animatorzy czasu wolnego przy pomocy wolontariuszy zrekrutowanych w ramach projektu.