Skuteczną formą wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, cieszącą się dużym zainteresowaniem jest terapia rodzinna, która realizowana jest w formie  grupowej lub indywidualnej. W najbliższym czasie w ramach projektu partnerskiego RWC 3 z terapii mogą skorzystać rodziny z powiatu brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, grudziądzkiego, nakielskiego, radziejowskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, żnińskiego oraz m. Bydgoszczy.

Celem terapii dla rodzin, jest między innymi zidentyfikowanie problemów rodziny, określenie ich źródeł i wspólna praca całej rodziny nad zmianą, a tym samym uzyskanie wzmocnienia więzi, poprawa relacji  w rodzinie, nauczenie się poprawnych kontaktów z innymi członkami  w rodzinie, poprawa porozumiewania się, umiejętność wyrażania własnych uczuć.

Terapeuci zajmują się wieloma problemami natury psychicznej, wpływają w swojej pracy na zmianę postaw, zwiększają rozumienie emocji oraz uświadamiają konieczność radzenia sobie z nimi. Specjaliści motywują do pracy nad sobą i do współpracy z partnerem czy z dzieckiem nad rozwiązaniem problemu. Wskazują na ukryty potencjał i uczą jak go wykorzystać w mądry i konstruktywny sposób. Najczęściej z terapii korzystają pojedyncze osoby dorosłe i dzieci, ale zdarzają się też pary, małżeństwa czy tandem opiekun i dziecko. Niektórzy korzystają ze wsparcia długotrwale a niektórym wystarczy kilka spotkań. Korzystający z psychoterapii dorośli czy dzieci nie zawsze doświadczają zaburzeń psychicznych, a jedynie odczuwają potrzebę poprawienia jakości swojego funkcjonowania psychicznego. Psychoterapia wtedy to dla nich przede wszystkim zwiększenie motywacji do działania, wzmocnienie lub wydobycie pewność siebie czy poprawa komunikacji z innymi ludźmi. Prowadzona Terapia przynosi naszym podopiecznym korzyści zarówno w zakresie życia psychicznego, osobistego, jak i zawodowego.