Zakład Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego  zaprasza na otwarte seminarium online pt. „Dzieci-uchodźcy z Ukrainy. Jaka polityka publiczna wobec dzieci bez opieki w sytuacji kryzysu humanitarnego?”.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 12 maja 2022 r. w godzinach 15.00-17.00 i będzie poświęcone programowaniu działań publicznych, mających na celu zapewnienie w dłuższej perspektywie czasowej ochrony i pomocy dzieciom z Ukrainy przebywającym na terenie Polski. Seminarium będzie sposobnością do podzielenia się doświadczeniami z prowadzenia działań ochronno-pomocowych w sytuacji nagłego kryzysu humanitarnego oraz przedstawienia propozycji nowych rozwiązań.

Szczegółowy program i opis wydarzenia w załącznikach. Rejestracja pod linkiem: https://forms.office.com/r/UPG1McVH6P

 

Do pobrania: