W dniach 12-13 maja br, niezawodowe rodziny zastępcze z województwa kujawsko - pomorskiego będą miały możliwość uczestniczenia w szkoleniu dokształcającym  umożliwiającym  im pozostanie rodziną zastępczą  zawodową. Szkolenie to jest  szansą na poszerzenie wiedzy uczestników, nabycie kompetencji i umiejętności służących profesjonalnej pracy z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej. Szkolenie dla rodzin zastępczych realizowane jest  przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu  „Rodzina w Centrum 3”.

W województwie kujawsko pomorskim jest około 140 rodzin zastępczych zawodowych. Rodzina zastępcza zawodowa powstaje, gdy jeden z rodziców decyduje się zrezygnować z pracy, by poświęcić swój czas na wychowywanie dzieci. Rodzicielstwo zastępcze staje się wówczas zawodem, więc oprócz wsparcia rodzina otrzymuje także wynagrodzenie. Rodzina zawodowa przyjmuje dwoje lub troje dzieci, w wyjątkowych przypadkach do czworga, jeśli jest to rodzeństwo. Tworzenie zawodowych rodzin zastępczych jest działaniem wspierającym  deinstytucjonalizację pieczy zastępczej.

Wszystkie szkolenia i kursy organizowane dla rodzin zastępczych, kadry rodzinnych domów dziecka czy dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego pozwalają na budowaniu kompetencji wzmacniających i udoskonalających umiejętności rodzin w pracy z dzieckiem w pieczy, tworzenia odpowiednich  relacji w rodzinie zastępczej.