W dniu 8 kwietnia 2022 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030. W toku konsultacji wpłynęły 23 opinie i uwagi,  które zostały zgłoszone łącznie przez 6 podmiotów. Wszystkie zgłoszone propozycje zmian zapisów Strategii zostały rozpatrzone.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 17/615/22 z dnia 4 maja 2022 r. przyjął Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030.

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie w proces konsultacji społecznych.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze Sprawozdaniem z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030.

 

Do pobrania: