Czy ekonomia społeczna zdaje egzamin w sytuacji, z którą przychodzi się mierzyć w obliczu wojny w Ukrainie? Jakie wyzwania stawia przed nią rzeczywistość? Perspektywy w jakich barwach rysują się na mapie gospodarczej i geopolitycznej?

Nawet w najbardziej pesymistycznych scenariuszach wielu nie przewidywało, z czym przyjdzie się mierzyć tegoroczną wiosną, kiedy świat ogłaszał regres pandemii. Trwający od wielu lat konflikt zbrojny w Ukrainie przestał być „sprawą” bliżej nieokreśloną i przerodził się w otwartą wojnę rodzącą ludzkie dramaty.

O kierunkach, w jakich przyjdzie iść współczesnej ekonomii społecznej dyskutować będziemy na XXIX Welconomy Forum in Toruń podczas panelu pt. „Uchodźstwo wyzwaniem dla ekonomii społecznej”, organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Dyskusję poprowadzi prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński - Rektor Uczelni Korczaka, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa, Polityki Społecznej a także Przewodniczący Rady Pomocy Społecznej Ministerstwa Rodziny i Pomocy Społecznej.

 

Wydarzenie odbędzie się 30 maja 2022 r. w godz. 13.00 - 14.30 w CKK Jordanki w Toruniu, Aleja Solidarności 1-3 (sala nr 1)

 

Udział w panelu jest bezpłatny a zarejestrowani uczestnicy będą mogli wziąć udział we wszystkich panelach dyskusyjnych Welconomy łącznie z sesją plenarną.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rejestracji poprzez link: Kliknij tutaj

 

Rejestracja trwa do 25.05.2022 r. do godz. 12.00.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji po osiągnięciu maksymalnej liczby zgłoszeń.

Więcej informacji na: www.welconomy.pl; www.es.rops.torun.pl lub pod nr tel. 571-293-182