Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w dniach 18 i 25 maja br. organizuje dwa seminaria pt „POMOC OBYWATELOM UKRAINY W KONTEKŚCIE SPEC USTAWY I INNYCH USTAW  skierowane do pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie, organizowane w ramach wojewódzkiego programu doskonalenia kadr pomocy społecznej województwa kujawsko - pomorskiego PROFESJA .

W związku z zaistniałą sytuacją  i nowymi zadaniami dla pomocy społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu organizuje seminaria , których celem jest  uzyskanie wiedzy  przydatnej do udzielania pomocy obywatelom Ukrainy. Uczestnicy seminariów  dowiedzą sie m.in. o  działania gminy na rzecz przybywających z Ukrainy, na co zwrócić uwagę przy udzielaniu wsparcia, o rodzajach  dokumentów pobytowych, rodzajach możliwej pomocy oraz jakie działania można podjąć w  stosunku do dzieci z Ukrainy, o legalnym pobycie małoletnich dzieci  w Polsce, funkcji opiekuna tymczasowego – i innych nowych zadaniach OPS i jednostek pomocowych określonych w innych ustawach.