Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 2019 roku realizuje pilotażowy program „Rehabilitacja 25 Plus”.

Adresatami programu są podmioty prowadzące ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW), ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (ORW), szkoły specjalne przysposabiające do pracy (SPdP) oraz inne placówki edukacyjne, które w ramach realizacji programu będą udzielać wsparcia dla beneficjentów programu, którymi są niezatrudnione dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej). Dofinansowanie w ramach programu Rehabilitacja 25 plus przeznaczone jest na świadczenie wsparcia, które obejmuje między innymi: całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej, a także zawodowej. Stawka osobowa przypadająca na jednego beneficjenta programu miesięcznie wynosi 2.500,00 zł.

Nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczął się 16 maja 2022 roku i potrwa do 17 czerwca 2022 roku. Zachęcamy do składania, do Oddziału PFRON właściwego ze względu na siedzibę placówki, wniosku o przyznanie środków finansowych, wg formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do procedur.

Do wniosku należy dołączyć projekt planu wsparcia określający:

  • zakres świadczonych usług i ich wymiar godzinowy;
  • planowaną liczbę beneficjentów programu mających zostać objętych wsparciem;
  • propozycje dotyczące zaangażowania zasobów kadrowych, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników;
  • zestawienie obejmujące roczne koszty związane z planowanym wsparciem, w rozbiciu na koszty bieżące i inwestycyjne (wzór wniosku stanowi załącznik do procedury realizacji programu).

Szczegółowe informacje dotyczące programu i zasad naboru znajdują się tutaj.

Kontakt w sprawie programu Rehabilitacja 25 plus w Oddziale Kujawsko-Pomorskim: tel. 56 6814419, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..