Łącznie 40 osób z Młodzieżowych Centrów, pod czujnym okiem opiekunów, brało udział w warsztatach o charakterze resocjalizacyjno-terapeutyczno-edukacyjnym. Wyjazd spełnił oczekiwania nie tylko uczestników, ale i nasze. Sygnały jakie otrzymaliśmy od dzieci i młodzieży są bardzo pozytywne.

W dniach 13-15 maja 2022 r. zakończyliśmy realizację obozu resocjalizacyjno-terapeutycznego dla uczestników projektu pn.: „Trampolina 3”.  Młodzież podczas trzydniowego wyjazdu, poznała uroki Borów Tucholskich oraz wzięła udział w wielu ciekawych formach wsparcia, tj.:

- warsztaty z psychologiem m.in. na temat problemów młodzieży, integracji w grupie, budowania pozytywnych relacji koleżeńskich;

- warsztaty z dietetykiem dotyczących odżywiania i wyrabiania prawidłowych nawyków żywieniowych;

- zajęcia ekologiczne, których zadaniem było krzewienie świadomości proekologicznej  i dobrych nawyków;

- zajęcia z zakresu savoir-vivre, mających na celu eliminowanie braków i nierówności w zakresie norm i wzorów zachowań.

Program wyjazdów przewidywał też organizację szeregu zajęć sportowych oraz integracyjnych, z których do najciekawszych z pewnością należały:

- zajęcia survivalowe tj.: budowanie szałasu, rozpalanie ogniska krzesiwem, wiązanie węzłów ratunkowych;

- wycieczka resocjalizacyjno-terapeutyczna połączona z grą miejską;

- zawody siatkówki plażowej i tenisa stołowego;

- dwa wieczorki taneczne.

Wszystkim uczestnikom projektu oraz ich opiekunom w Młodzieżowych Centrach dziękujemy za wzorową postawę i obecność.

 

Galeria zdjęć: