Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu chciałby serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom konferencji metodycznej zrealizowanej w dniach 25-26 maja 2022 r.

W ciągu dwóch dni konferencji uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładów dotyczących diagnozy nieletnich i ich otoczenia oraz genezy przypadku: pracy z osobą chorą psychicznie, agresywną, wzbudzającą lęk. Następnie kuratorzy uczestniczyli w warsztatach w zakresie wykorzystania nowatorskich metod pracy z osobami nieletnimi: metody FRIS, treningu mediacji czy też treningu autogennego.

Każdy uczestników konferencji otrzymał certyfikat potwierdzający udział w prelekcjach konferencyjnych i warsztatach o charakterze szkoleniowym.

Tydzień po wydarzeniu możemy śmiało powiedzieć, iż pod każdym względem konferencja zakończyła się sukcesem. Docierają do nas cały czas tylko i wyłącznie pozytywne sygnały, co to nas niezmiernie cieszy oraz pozwala z optymizmem przygotowywać się do organizacji przyszłorocznej konferencji.

  

Galeria zdjęć: