Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza konkurs grantowy dla gmin, powiatów, miast na prawach powiatu w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020.

Szanowni Państwo,

Na stronie internetowej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej został ogłoszony konkurs grantowy dla gmin, powiatów, miast na prawach powiatu w ramach projektu  pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020.

Celem konkursu jest opracowanie i wdrożenie lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych w 20 jednostkach samorządu terytorialnego (gminach, powiatach oraz miastach na prawach powiatu)  wybranych z terenu całego kraju.

Poniżej link do Regulaminu grantowego:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-grantowym-w-ramach-projektu-pt-opracowanie-i-pilotazowe-wdrozenie-mechanizmow-i-planow-deinstytucjonalizacji-uslug-spolecznych