Kandydaci  do pełnienia funkcji  rodziny zastępczej w czerwcu i lipcu br. będą  mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniu  kwalifikacyjnym, umożliwiającym  im pozostanie niezawodową rodziną zastępczą.

60 godzinne szkolenie kwalifikujące jest jednym z elementów procesu którzy muszą przejść kandydaci do pozostania rodziną zastępczą. Celem takiego szkolenia jest przygotowanie kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej oraz nabycie umiejętności wzmacniania i wspierania rodziny, zarówno rodziny naturalnej dziecka, jak i zastępczej. Rodzina zastępcza, nazywana także pieczą zastępczą, to forma pomocy dziecku, a także jego rodzinie, która znalazła się w trudnej sytuacji i nie radzi sobie z wychowywaniem dziecka. Rodziny zastępcze od wielu lat pełnią istotną rolę w systemie opieki nad dzieckiem. Rodzice zastępczy podejmujący się opieki nad dzieckiem powinni być odpowiednio przygotowani do pełnienia tej trudnej funkcji, a ich kompetencje  opiekuńczo -wychowawcze potwierdzone stosownym certyfikatem. W województwie kujawsko- pomorskim jest około 2.122 rodzin zastępczych w  których wychowuje się 3.322 dzieci.

Jednocześnie ROPS w Toruniu  od miesiąca sierpnia organizuje dla rodzin zastępczych, kadry rodzinnych domów dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego, szkolenia warsztatowe i kurs specjalistyczny pozwalające na budowanie kompetencji wzmacniających i udoskonalających umiejętności rodzin w pracy z dzieckiem w pieczy, tworzenia odpowiednich  relacji w rodzinie zastępczej. Wszelkie informacje o szkoleniach uzyskacie Państwo w ROPS Toruniu oraz Centrach Wspierania Rodzin w każdym powiecie.

Szkolenia i kursy dla rodzin zastępczych realizowane są  przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu  „Rodzina w Centrum 3”.