Szanowni Państwo!

W dniu 27 czerwca 2022 roku radni Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą
Nr XLVII/629/22  przyjęli Strategię Polityki Społecznej Województwa do roku 2030.

Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej (art. 21 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), jednym z zadań samorządu województwa jest opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa. Strategia Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030 stanowi więc jedno z podstawowych narzędzi realizacji założeń strategicznych rozwoju województwa. Założenia przedstawione w tym dokumencie mają na celu ukierunkowanie działań realizowanych w województwie na najbardziej wskazane i wymagające interwencji obszary związane z rozwojem usług społecznych, aktywnością zawodową, społeczną
i obywatelską mieszkańców oraz współpracą instytucji i podmiotów z zakresu włączenia społecznego.

 

 

Do pobrania: