Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu przygotował w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” szereg działań skierowanych do gmin zainteresowanych rozwojem usług społecznych na swoim terenie, w tym utworzeniem Centrum Usług Społecznych, a także poszerzeniem wiedzy nt. deinstytucjnalizacji.

Oferta obejmuje:

Spotkania ogólnoinformacyjne oraz szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego upowszechniające proces deinstytucjonalizacji -  ich celem będzie  przedstawienie najważniejszych informacji (w tym rozwiązań prawnych) w obszarze deinstytucjonalizacji rozumianej jako proces rozwoju usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności, w tym profilaktycznych, które mają minimalizować opiekę instytucjonalną na rzecz usług realizowanych w środowisku lokalnym, w tym najważniejszych rozwiązań prawnych.

Doradztwo/konsultacje specjalistyczne w obszarze deinstytucjonalizacji oraz tworzenia i funkcjonowania centrów usług społecznych – dla przedstawicieli wszystkich instytucji zaangażowanych w proces deinstytucjonalizacji oraz w obszarze CUS dla gmin, które przekształciły się lub chcą przekształcić lub utworzyć CUS na swoim terenie.

Coaching dla kadry, w tym zarządzającej, funkcjonujących i tworzących się centrów usług społecznych.

Superwizje indywidualne oraz grupowe dla pracowników ośrodków pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie, których tworzone są lub funkcjonują centra usług społecznych.

 

Informacje o rozpoczęciu poszczególnych form wsparcia już wkrótce. Serdecznie zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie www.rops.torun.pl