Zakończyła się pierwsza edycja szkoleń wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych, kierowanych do przedstawicieli gmin zainteresowanych utworzeniem Centrum Usług Społecznych z terenu Makroregionu II.

W ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” zrealizowana została pierwsza edycja szkoleń wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych, kierowanych do przedstawicieli gmin zainteresowanych utworzeniem Centrum Usług Społecznych. W szkoleniach zorganizowanych przez partnera projektu – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wzięli udział pracownicy centrów usług społecznych oraz ośrodków pomocy społecznej z terenu 6 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Szkolenia obejmowały wszystkie wymagane rozporządzeniem moduły – zarządzanie i organizacja usług społecznych, opracowanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych oraz organizacja społeczności lokalnej. Łącznie ze szkoleń skorzystało 89 osób.

Dziękujemy uczestnikom za aktywny udział i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji, która rozpocznie się już w sierpniu br.

 

Galeria: