Informujemy, że Powiatowe Urzędy Pracy naszego województwa realizują projekty „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych” oraz „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy”.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz zakresu wsparcia w ramach ww. projektu dostępne są poniżej: