https://pl.freepik.com/

Trwa nabór wniosków do programu Centra opiekuńczo-mieszkalne.

Centra opiekuńczo-mieszkalne mają łączyć niezależne zamieszkiwanie ze wsparciem udzielanym przez wykwalifikowana kadrę poprzez pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych. To pozwoli poprawić jakość życia osób z niepełnosprawnościami, umożliwi im na miarę potrzeb samodzielne i godne funkcjonowanie. Rolą centrów jest zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.

Trwa nabór wniosków do programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Na realizację zadań w 2022 r. przeznaczono kwotę 30 mln zł.

Wnioski gmina/powiat składa do właściwego wojewody:

  • Moduł I (utworzenie i wyposażenie centrum) – do 16 sierpnia br.
  • Moduł II (funkcjonowanie centrum) – nabór ciągły

Następnie wojewoda przekazuje do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wniosek na środki Funduszu Solidarnościowego w ramach programu wraz z listą wniosków rekomendowanych do finansowania – w zakresie Modułu I ‒ w terminie do dnia 16 września 2022 r., w zakresie Modułu II ‒ w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku do wojewody.

Więcej informacji i niezbędne załączniki na witrynie: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1400,program-o-zmianie-programu-centra-opiekunczo-mieszkalne-opublikowanego-w-maju-2021-r-oraz-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu