Chcesz rozwijać swoją organizację, zdobyć nową wiedzę i wnieść do niej know how? Zgłoś się do programu „Szkolimy NGO”, realizowanego przez toruńską Fundację Studio M6, a kierowanego do organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim.

Szkolenie rozpocznie się w październiku. Osoby zapisane do programu przejdą cykl warsztatów (15) w trzech modułach tematycznych: zarządzanie organizacją, administracja i księgowość oraz zarządzanie projektami i marketing.

Udział w projekcie Szkolimy NGO ma wyposażyć organizacje w kompetencje, które pomogę funkcjonować w nieprzewidywalnym otoczeniu. Program został opracowany na bazie kilkunastoletnich doświadczeń zawodowych osób trenerskich, w tym tych z tworzenia i zarządzania organizacją pozarządową i przedsiębiorstwem społecznym. Proponowany przez Fundację Studio M6 zestaw kompetencji pomoże organizacjom wzmocnić wizerunek profesjonalnego partnera dla JST, instytucji i innych NGOs. Udział w programie jest bezpłatny.

Warunki rekrutacji oraz więcej informacji uzyskasz na stronie organizatora.

Program rozpoczyna się od I spotkania sieciującego organizacje pozarządowe w woj. kujawsko-pomorskim. Spotkajmy się 20 września na rzecz naszego Regionu. Zapisy na stronie organizatora.

Oficjalnymi partnerami projektu są: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.