Dnia 29 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw opublikowana została Ustawa o ekonomii społecznej, która wejdzie w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Ustawa została uchwalona przez Sejm RP 5 sierpnia, a Prezydent RP podpisał ją pięć dni później. Głównym celem ustawy jest rozwój ekonomii społecznej, tworzenie nowych miejsc pracy i szersze wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a jej ważną część stanowią regulacje dotyczące statusu przedsiębiorstwa społecznego. Tego typu podmioty będą działały w celu reintegracyjnym, a osoby zagrożone wykluczeniem społecznym będą stanowiły 30 proc. zatrudnionych, lub w celu realizacji usług społecznych na rzecz społeczności lokalnej.

Ustawa zakłada również m.in. możliwość tworzenia przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego resortowych programów wspierania ekonomii społecznej, w ramach których finansowane będzie np. tworzenie przedsiębiorstw społecznych i zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Do pobrania:

Treść ustawy [pdf, 444KB]