W dniu 30 sierpnia 2022 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się X posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego.

Podczas spotkania członkowie rady dyskutowali nt. standardów, które zgodnie z ustawą obowiązywać będą od 1 stycznia 2023 r. Przedstawiciele jednostek z województwa wyrazili swoje zaniepokojenie
w spełnieniu określonych standardów, m.in. w kwestii zwiększenia zatrudnienia w placówkach
i zmniejszenia liczby osób w nich przebywających.
W związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym tematem spotkania były również rosnące stawki i ceny oraz problem dostępności paliw i materiałów opałowych. W związku nieustającym wzrostem cen m.in. żywności czy prądu, istnieje potrzeba poinformowania gmin o potencjalnych podwyżkach w prowadzeniu jednostek w przyszłym roku.

Uczestnicy spotkania pochylili się także nad  problemem związanym z zabezpieczeniem miejsc dla osób, które nie są bezdomne, ale będą potrzebowały pomocy (ogrzanie i ciepły posiłek) – głównie osoby starsze, samotne i schorowane. Aktualnie nie istnieją żadne centralne rekomendacje dla samorządów w kwestii zabezpieczenia „miejsc ogrzania”.

Rada i jej członkowie mają także w ramach swoich kontaktów promować kwestię wykorzystania żywności w ramach przyszłego programu FEAD i uelastycznienia programu i systemu, tak aby było możliwe np. używanie produktów w ramach grupowego gotowania w placówkach z wykorzystaniem produktów podopiecznych.