Dnia 6 września 2022 roku, podczas spotkania w toruńskiej kawiarni PERS, prowadzonej przez Fundację Studio M6, Kujawsko-Pomorska Kapituła Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” rozpatrywała wnioski o nadanie tego wyróżnienia.

Wnioski o certyfikację złożyło dziewięć podmiotów ekonomii społecznej (w tym osiem przedsiębiorstw społecznych) z naszego województwa - pięć z Torunia i cztery z Włocławka. Po jednogłośnej decyzji Kapituły do grona wyróżnionych Znakiem Promocyjnym „Zakup Prospołeczny” dołączyły:

 

Fundacja „Studio M6” z Torunia

 • prowadzenie kawiarni społecznej PERS

Fundacja „Nie-Art” z Torunia

 • sprzedaż ekologicznych produktów/opakowań linii Ekogoods

Fundacja Wspierania i Rozwoju Kulturalnego Rodzin, Dzieci, Osób Starszych „Emaus” z Torunia

 • wyroby drewniane: stoliki, stoły, deski, meble.
 • wyroby z ceramiki

Północ-Południe Non Profit Sp. z o.o. z Torunia

 • prowadzenie Pubu Spółdzielczego - połączenie działalności gospodarczej z pracą terapeutyczną.
 • usługi wspomagające - terapia i edukacja osób dorosłych i młodzieży poprzez organizację spotkań, koncertów, wystaw i prelekcji

Fundacja „Novum” z Włocławka

 • księgowość NGO - specjalistyczne usługi z zakresu prac biura rachunkowego skierowane do organizacji pozarządowych.
 • adres NGO - usługi Wirtualnego Biura w tym m.in. udostępnianie adresu do rejestracji podmiotu, obsługa korespondencji.
 • „Szkoła Radości” - autorski projekt wspierający osoby zagrożone wykluczeniem społecznym poprzez cykl warsztatów skierowanych do dzieci i rodziców mający na celu zmobilizować uczestników do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz poprawić relacje interpersonalne wewnątrz rodziny, wzmocnić więzi uczuciowe i postawy wychowawcze rodziców. W programie zajęcia: wspierające relacje rodzinne, komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w rodzinie, promujące zdrowy tryb życia, logopedyczne, sportowe i taneczne, proekologiczne, konsultacje terapeutyczne i pedagogiczne, zajęcia z animatorami rozbudzające zainteresowania i pasje.

Fundacja „Dobry Pomysł” z Włocławka

 • składanie detali do manometrów.
 • przetaczanie głowic do grzejników.
 • składanie detali do rolet, żaluzji i moskitier.
 • składanie przekrojów systemów oraz detali do rolet zewnętrznych oraz bram.

Spółdzielnia Socjalna „Empatia” z Włocławka

 • usługi opiekuńcze
 • usługi sprzątania

Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku

 • usługi pralnicze
 • składanie podzespołów do manometrów

OK Non Profit Sp. z o.o. z Torunia

 • taksówka społeczna
 • asysta społeczna
 • ekoremont
 • modułowe toalety przenośne

Certyfikat „Zakup Prospołeczny” z jednej strony daje klientom szansę kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a więc dokonywania ważnych społecznych działań, bo tego typu prospołeczne zakupy pozwalają podejmować decyzje na rzecz ludzi potrzebujących, walczących o swoją samodzielność życiową i zawodową. Z drugiej strony certyfikowane podmioty muszą dbać o jakość i konkurencyjność świadczonych usługi i wytwarzanych produktów.

 

Honorowy patronat nad Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” sprawuje Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

 

Galeria zdjęć: