W toruńskiej Kawiarni Społecznej PERS odbyło się I otwarte spotkanie sieciujące NGOs z Kujaw i Pomorza.

Spotkanie zorganizowano w ramach realizacji projektu „Szkolimy NGO”. Wzięli w nim udział przedstawiciele ponad 30 organizacji pozarządowych z naszego województwa.

Podczas spotkania zdiagnozowane zostały potrzeby i możliwości organizacji pozarządowych w województwie. Dyskutowano także o współpracy trzeciego sektora z jednostkami samorządu terytorialnego, przede wszystkim w ramach wspólnej realizacji polityki społecznej.

Ekspertami byli: Anna Wit, animatorka Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w  Toruniu, Agnieszka Góral, wiceprezeska Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”, Mariola Epa-Pikuła, prezeska Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku”, Dagmara Zielińska, p.o. dyrektora Toruńskiego Centrum Usług Społecznych oraz Mariusz Godlejewski, dyrektor Biura Projektów Fundacji Studio M6.

Projekt „Szkolimy NGO” finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Realizatorem projektu jest Fundacja Studio M6, zaś partnerami są: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.