Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych gmin i powiatów regionu (JST), jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (JOPS) i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES) do udziału w spotkaniu ogólnoinformacyjnym dotyczącym procesu deinstytucjonalizacji.

Celem spotkań jest przedstawienie najważniejszych informacji w obszarze deinstytucjonalizacji rozumianej jako proces rozwoju usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności, które mają minimalizować opiekę instytucjonalną na rzecz usług realizowanych w środowisku lokalnym.

Spotkania odbędą się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93 w terminach: 13, 18 oraz 25 października 2022r.

Zapisy na spotkania za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego (aktywny do 20 października 2022 roku, do godz. 11): https://forms.gle/BcVxWuPQgBFWe7Fd7  

W każdym spotkaniu będzie mogło wziąć udział 50 osób, o zakwalifikowaniu się będzie decydować kolejność zgłoszeń.

 

Do pobrania:

Program spotkania [pdf, 200KB]