W dniu 30 września 2022 r. rozpoczęła się kolejna dystrybucja testów kasetkowych oraz środków i materiałów ochrony dla grupy docelowej projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Wsparcie otrzymują m.in. : gminy, Domy Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, schroniska, noclegownie, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, Środowiskowe Domy Pomocy Społecznej, Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze, całodobowe podmioty zaangażowane w realizację usług społecznych, w tym opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących wsparcia oraz podmioty reintegracji społecznej.

Łącznie wydanych zostanie:

- prawie 31 tysięcy sztuk testów kasetkowych,

- 230 tysięcy sztuk rękawiczek jednorazowych,

- ponad 2 tysiące litrów żeli do dezynfekcji rąk,

- około 3 tysiące litrów płynów do dezynfekcji rąk do stacji wolnostojących,

- około tysiąca kombinezonów ochronnych jednorazowych,

- ponad 4 tysiące litrów środków do dezynfekcji powierzchni,

- 8 tysięcy sztuk  maseczek jednorazowych,

- 35 tysięcy sztuk maseczek medycznych 3-warstwowych.