Zajęcia oferowane młodzieży w ramach projektu „Trampolina 3” są ciekawą alternatywą dla codzienności. Uczestnikom proponowane są tematyczne zajęcia i atrakcyjne wyjścia, które wspierają ich rozwój osobisty i społeczny. Systematycznie realizowane jest także szerokie wsparcie społeczne i zawodowe – poprzez wizyty zawodoznawcze oraz działania na rzecz społeczności lokalnych.

W dniu 29.09.2022 r. uczestnicy Młodzieżowego Centrum we Włocławku odwiedzili schronisko dla zwierząt, gdzie pod okiem opiekunów mogli pomóc w sprawowaniu opieki nad bezdomnymi psami i kotami.

Takiego rodzaju działania społeczne pozwalają uczestnikom zarówno na rozwijanie umiejętności takich jak organizacja pracy, ale też dodatkowo dają poczucie sensu pomagania innym.