Konferencja „Dziecko pokrzywdzone przestępstwem” to największe w Polsce interdyscyplinarne wydarzenie w obszarze najnowszych ustaleń naukowych czy rozwiązań w zakresie pomocy dzieciom krzywdzonym. Wydarzenie organizowane jest corocznie (od 2004 roku) przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Od roku 2019 roku współfinansowane jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W tym roku konferencja odbędzie się w dniach 17-19 października w trybie ONLINE. Tegoroczna formuła przewiduje dwa dni spotkań, 14 sesji, pokaz spektaklu teatralnego, grono krajowych i zagranicznych ekspertów. Konferencja jest bezpłatna dla uczestników. Wśród zaproszonych wykładowców są m.in.:

  • „Co się sprawdza w przeciwdziałaniu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci?” dr Julia Rudolph, University of Greenwich, Wielka Brytania, Lucy Faithfull i Emma King, The Lucy Faithfull Foundation
  • „Nieprawidłowe zachowania seksualne małoletnich – jak możemy im przeciwdziałać?” Anette BIrgersson, SkillsClinic, Szwecja
  • „Doświadczenia traumatyczne a rozwój dzieci” dr Krzysztof Szwajca
  • „Przesłuchiwanie małych dzieci pokrzywdzonych przestępstwem” Olöf Asta Farestveit, The National Agency for Children and Families, Islandia

W ramach tegorocznej sesji „Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dziecku” planujemy trzy wystąpienia:

  • „Jaki jest, a jaki powinien być wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku” Justyna Podlewska, FDDS
  • „Dzieci jako osoby pokrzywdzone wymagające szczególnego traktowania w procesie karnym a praktyka polskiego wymiaru sprawiedliwości” Zofia Branicka, Fundacja Court Watch Polska
  • „Przyjazny, czyli jaki? – Prawny standard ochrony przed wtórną wiktymizacją” dr Grzegorz Wrona

W trakcie tegorocznej konferencji zostaną również zaprezentowane wyniki dwóch badań nt. stosowania kar cielesnych oraz współczesnej roli ojców w Polsce, zrealizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w bieżącym roku, w ramach projektu realizowanego z Funduszu Sprawiedliwości.

Wszystkie sesje będą tłumaczone na język ukraiński i polski język migowy, większość również na język angielski.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z programem konferencji i rejestracji na edukacja.fdds.pl.

 

Do pobrania:

Program konferencji [pdf, 143KB]