Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim, zrealizował inwestycję dzięki, której powstała Pracownia Badań Endoskopowych składająca się z dwóch  gabinetów badań wyposażonych w nowe aparaty endoskopowe czyli videogastroskop, videokolonoskop wraz z kolumnami endoskopowymi, diatermią chirurgiczną oraz szafami endoskopowymi do przechowywania endoskopów, a także z myjnią endoskopową dwustanowiskową.

Inwestycja sfinansowana została w ramach projektu pn. „Doposażenie szpitali
w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II” w ramach Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na przebudowę i wyposażenie pracowni przeznaczono 5.559.998,79 zł, w ramach Projektu, którego koordynatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Uroczyste otwarcie pracowni endoskopii odbyło się 7 października br. w siedzibie Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. przy ul. Słowackiego 18.