Podczas Międzynarodowego Forum Ekonomii, które odbyło się we wtorek 11 października, nie zabrakło ciekawych wystąpień, prelekcji i paneli tematycznych, wręczono także wiele wyróżnień i nagród. Przedstawiciele środowiska ekonomii społecznej spotkali się w Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu.

Była to 12. edycja Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej, organizowanego od 2010 roku. Celem tego wydarzenia jest upowszechnianie idei ekonomii społecznej, jako jednego z narzędzi w zakresie integracji społecznej i zawodowej.

Zebranych powitał, w imieniu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść, który podkreślił rolę ekonomii społecznej we współczesnym świecie, zwłaszcza w obecnych, niezwykle trudnych, czasach. Następnie głos zabrali goście z partnerskiego włoskiego regionu Veneto. Federica Irene Molinaro (koordynator projektów), Barbara Maculan (Spółdzielnia Socjalna Equality Onlus) oraz Marco Angelini (Spółdzielnia Socjalna CDG) opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z kooperacją i projektowaniem w celu poprawy ekonomii społecznej.

Wątek międzynarodowy naszego forum kontynuowała Alona Revko, profesor Czernihowskiego Narodowego Uniwersytetu Technologicznego (Ukraina), na uchodźstwie Gość Akademicki Centrum Przedsiębiorczości Społecznej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Oxfordzkiego. Wygłosiła prelekcję dotyczącą rozwoju przedsiębiorczości społecznej i kształtowania kapitału społecznego w warunkach wojny w Ukrainie. Sesja plenarna została zakończona wystąpieniem dra hab. Adama Bodnara, profesora Uniwersytetu SWPS, byłego Rzecznika Praw Obywatelskich, który przypomniał o bardzo ważnej roli podmiotów ekonomii społecznej we wzmacnianiu ochrony praw i wolności człowieka.

Ostatnim akcentem naszego wydarzenia były panele dyskusyjne. Dr hab. Adam Bodnar debatował z młodzieżą o prawach człowieka i obowiązkach obywatelskich, a Jacek Gralczyk, edukator i ekspert z zakresu aktywizacji społecznej razem z uczestnikami panelu szukał odpowiedzi na pytanie po co komu współpraca w usługach społecznych? Odbyła się także Giełda kooperacyjna z udziałem podmiotów ekonomii społecznej z naszego województwa oraz z regionu Veneto.

Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej było okazją do wręczenia wyróżnień w obszarze ekonomii społecznej. Uhonorowane zostały samorządy lokalne, podmioty ekonomii społecznej oraz przedstawiciele biznesu za działania na rzecz ekonomii społecznej, które otrzymały tytuły „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”, „Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie”, certyfikaty „Zakup Prospołeczny” oraz wyróżnienia specjalne Marszałka Województwa.

Lista wyróżnień [pdf, 436KB]

Certyfikat „Zakup Prospołeczny” [pdf, 257KB]

Podczas Forum przeprowadzono i rozstrzygnięto też dwa konkursy. W jednym z nich wybierano „Najlepszy produkt PES Kujaw i Pomorza”. Trzynaście podmiotów ekonomii społecznej zaprezentowało łącznie szesnaście produktów (prezentacja), a uczestnicy Forum w głosowaniu wybrali najlepszy. Najwięcej głosów otrzymały wyroby drewniane i drewniano-żywiczne z toruńskiej Fundacji „Emaus”, która w nagrodę otrzymała voucher na udział w zagranicznej wizycie studyjnej.

Rozstrzygnięto także związany z tematyką ekonomii społecznej konkurs fotograficzny dla młodzieży, nad którym patronat honorowy objęli przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska oraz kujawsko-pomorski kurator oświaty Marek Gralik. Decyzją jury przyznano trzy wyróżnienia oraz nagrody.

Nagrody

  1. miejsce: Oliwia Guźlecka (Zespół Szkół RCKU im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce)  2. miejsce: Natalia Kluczewska (Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. Każdego Człowieka w Toruniu)  3. miejsce: Rafał Iwaszkiewicz (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie)Wyróżnienia

  • Adrianna Grzybowska (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu)  • Antoni Jachna (Zespół Szkół Chemicznych w Bydgoszczy)  • Piotr Zaporowski (Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. Każdego Człowieka w Toruniu)Najlepsze zdjęcia wybierała też publiczność - w głosowaniu on line wygrała praca Antoniego Jachny, a w głosowaniu uczestników Forum - fotografia Rafała Iwaszkiewicza.

Dodajmy, że podczas Forum, na placu przed Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki, został zaprezentowany „UCZUŚ” - mobilna świetlica w postaci autobusu, stworzona na potrzeby dzieci i młodzieży z toruńskich i podtoruńskich ulic i podwórek. To unikatowy w skali naszego województwa projekt realizowany przez Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży „Wędka” im. Każdego Człowieka w Toruniu, umożliwiający dzieciom i młodzieży np. odrobienie lekcji, skorzystanie z ciepłego posiłku, czy kreatywnego spędzenia czasu. Z kolei podczas przerw uczestnikom Forum przygrywał zespół muzyczny Toruńskiej Szkoły Perkusji.

 

Galeria zdjęć dostępna jest pod linkiem - https://mega.nz/folder/4B4TFIpa#lYMN8o-y8-XafIvEfKlmtw

Galeria zdjęć: