Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza na konferencję pn.

Z GŁOWĄ W CHMURACH CZY POD WIATR - CZYLI O WYZWANIACH DLA POLITYKI SPOŁECZNEJ

która odbędzie się w dniach 22 – 23 listopada 2022 r. w hotelu Filmar ul. Grudziądzka 39-43 w Toruniu w ramach VII Kujawsko-Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej.
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektów partnerskich „Kooperacja – efektywna i skuteczna” oraz „Rodzina w Centrum 3”, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo marszalka Forum objęte jest Patronatem Honorowym Marszałka  Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotra Całbeckiego

Konferencja poświęcona będzie m.in. profesjonalizacji zawodów pomocowych oraz nowej formule świadczenia usług społecznych w kontekście procesu deinstytucjonalizacji. Spotkanie organizowane jest z myślą o wsparciu sektora pomocy społecznej i będzie miejscem dyskusji nad nowymi wyzwaniami w tym obszarze.

Wydarzenie adresowane jest dla kadry kierowniczej instytucji pomocy i integracji społecznej oraz systemu rodziny i pieczy zastępczej województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także  Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej z terenu Polski.   

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną do 18 listopada 2022 roku.
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej.

Formularz zgłoszeniowy: do pobrania

O zakwalifikowaniu się na Forum decyduje kolejność zgłoszeń.

  

Pliki do pobrania: