W listopadzie br, skończyliśmy  zaplanowane na 2022rok, szkolenia warsztatowe i kursy specjalistyczne  dla rodzin zastępczych z województwa kujawsko – pomorskiego, które miały możliwość uczestniczenia w formach dokształcających i pozwalających na poszerzenie wiedzy, nabycie kompetencji i umiejętności służących profesjonalnej pracy z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej. Szkolenie dla rodzin zastępczych realizowane były przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3”.

Wszystkie szkolenia i kursy organizowane dla rodzin zastępczych, kadry rodzinnych domów dziecka czy dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego pozwalały na budowanie kompetencji wzmacniających i udoskonalających umiejętności rodzin w pracy
z dzieckiem w pieczy, tworzenia odpowiednich relacji w rodzinie zastępczej. Szkolenia  nakierowane były na zdobywanie nowych umiejętności np. rozpoznawanie nerwicy lękowej
u dzieci, oddzielić strachu od lęku, definiowania i rozróżniania uważności dziecięcej od uważności osoby dorosłej, poznawania zabaw i ćwiczeń kształtujących umiejętność skupienia uwagi dziecka, wyciszania i łagodzenia reakcji stresowych. Uczestnicy poznali zasady dobrej komunikacji w rodzinie, odpowiednie zarządzenie emocjami a także dowiedzieli się co mogą zrobić i jak się zachować gdy zdaży się ucieczka wychowanka z rodziny zastępczej.

Wszystkie szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem .

Zapraszamy na kolejne szkolenia w przyszłym roku.

 

Galeria zdjęć: