Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza osoby niesamodzielne, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu do projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WKP na lata 2014-2020.

Oferowana forma wsparcia to usługi pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego.

 

Usługi te w głównej mierze będą dotyczyć udzielania opiekuńczego wsparcia osobom samotnym, niesamodzielnym. Zakres świadczonych usług dotyczy w szczególności:

 1. pomocy w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów;
 2. pomocy w przygotowywaniu i podawaniu posiłków;
 3. pomocy w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym;
 4. pomocy w praniu odzieży i bielizny;
 5. pomocy w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach;
 6. informowania rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych;
 7. odwiedzin w szpitalu;
 8. wspólnego czytania książek, gazet czy rozmowy.

 

Z usług pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego w ramach naszego Projektu BEZPŁATNIE mogą skorzystać mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w czynnościach dnia codziennego.

Realizacja opisywanego zadania jest planowana na 2023 r.  

Dla 1 uczestnika zostało przeznaczone średnio 85 h wsparcia.

Głównym założeniem opisywanego przedsięwzięcia jest dotarcie do jak największej liczby osób starszych, niesamodzielnych, którzy potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Istotnym jest, by wsparcie środowiskowe było dostępne dla osób z szerokiego grona. Świadczenie pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego ma również sprzyjać rozwojowi jednostki, umacnianiu więzi społecznych, relacji i świadomości, że każdy jest ważny bez względu na swój stan zdrowia czy wiek.

 

 

Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, aby zgłaszali osoby, które potrzebują wsparcia i pomocy.

 

Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.

Formularze należy składać:

 • Bezpośrednio do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń, poniedziałek-piątek w godz. 8.00 – 14.00 , 2 piętro, pokój nr 204, 207, nr tel: 56 657 14 70, wew. 14 11 lub 10 67,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres :

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu,

Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń

 • elektronicznie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Formularz zgłoszeniowy [pdf, 267KB]
 2. Dane o sytuacji Uczestnika [pdf, 173KB]
 3. Oświadczenie Uczestnika [pdf, 215KB]