Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020r., poz. 818), ogłasza otwarty nabór na trzech partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych
i społecznych
, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje znajdują się
w załącznikach.

Dodatkowych informacji dotyczących naboru udziela Dział Rozwoju Infrastruktury Społecznej ROPS
w Toruniu, Pani Marta Bulak-Łączyńska, tel. 504-786-913 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej ROPS w Toruniu (decyduje data wpływu do ROPS w Toruniu), tj. do dnia 23.02.2023 r. do godz. 10.00

Miejsce składania zgłoszeń:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul.Bartkiewiczówny 93

87-100 Toruń

Do pobrania: