Zgodnie z wymogami ustawy o ekonomii społecznej, zarządzeniem nr 36/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r., Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego powołał członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego III kadencji.

W skład Komitetu weszli przedstawiciele Marszałka Województwa, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej, Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, związków spółdzielczych, uczelni, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. Pełen skład Komitetu w treści załączonego zarządzenia.

Do zadań Komitetu należy przedstawianie opinii o regionalnym programie rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz projektach uchwał organów samorządu województwa dotyczących funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, a także zapoznawanie się z efektami realizacji ww. programu oraz przedstawianie opinii w tym zakresie.

Kadencja obecnego Komitetu potrwa do 2026 r.

 

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 36/2023 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego [pdf, 377KB]