Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej do udziału w BEZPŁATNYCH stacjonarnych warsztatach pt. „Możliwości współpracy samorządów gminnych i powiatowych z podmiotami ekonomii społecznej”.

 

Warsztaty zostaną zorganizowane dla dwóch grup w następujących miejscach i terminach

  • 29 maja 2023 roku (poniedziałek) w Brodnicy, przy ul. Kamionka 24, w godz. 9.00-15.00
  • 30 maja 2023 roku (wtorek) w Inowrocławiu, przy ul. Dubienka 2, w godz. 9.00-15.00

Uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z różnymi formami współpracy samorządów z podmiotami ekonomii społecznej z wykorzystaniem dostępnych prawnych, instytucjonalnych i finansowych możliwości współdziałania, wynikających m.in. z ustawy o ekonomii społecznej, Krajowego Planu Odbudowy i programów finansowanych w ramach środków UE na lata 2021-2027. Omówione będą możliwe formy współpracy finansowej samorządów z podmiotami ekonomii społecznej (zamówienia publiczne, pożytek publiczny, inne formy zlecania zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej) oraz niefinansowej (tworzenie podmiotów ekonomii społecznej, programy i strategie rozwoju ekonomii społecznej, partnerstwa lokalne, powiatowe ciała konsultacyjno-doradcze).

Warsztaty poprowadzi pan Tomasz Schimanek, ekspert ds. współpracy samorządów terytorialnych i podmiotów ekonomii społecznej. Oto link do formularza rekrutacyjnego (zapisy do wtorku 23 maja, do godz. 10.00!): https://forms.gle/1HV2G7C4JiX8ycsq6

Warsztaty odbędą się w godz. 9.00-14.15, a po ich zakończeniu zaprosimy uczestników na obiad. W załączeniu przesyłamy program warsztatów.

W każdym warsztacie będzie mogło wziąć udział 25 osób. Pierwszeństwo mają podmioty i instytucje, które wcześniej nie brały udziału w projekcie „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”. O zakwalifikowaniu się będzie decydować kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby chętnych, do udziału w warsztatach zostaną zakwalifikowane nie więcej niż dwie pierwsze zgłoszone osoby z jednego podmiotu/instytucji.

 

Do pobrania:

Plan warsztatów [pdf, 285KB]