W imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku zapraszamy Państwa na spotkania edukacyjno-szkoleniowe w ramach projektu: „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną z uwzględnieniem możliwości tego rozwiązania”.

Spotkanie dedykowane jest przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i wojewódzkiego oraz organizacjom pozarządowym ze wszystkich województw.

Zakres tematyczny poruszany w czasie spotkania edukacyjno-szkoleniowego:

  • Deinstytucjonalizacja i formy usług świadczonych w środowisku lokalnym
  • Zasady projektowania uniwersalnego w kontekście projektowania przestrzeni, obiektów, usług
  • Wymiana dobrych praktyk w zakresie deinstytucjonalizacji i wdrażania usług mieszkalnictwa wspomaganego w województwie pomorskim
  • Rekomendacje do opracowanego i przetestowanego standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną.

 

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku pod adresem: https://rops.pomorskie.eu/2023/05/08/zaproszenie-nzaproszenie-na-spotkania-edukacyjno-szkoleniowe-dot-mieszkalnictwa-wspomaganegoa-spotkania-edukacyjno-szkoleniowe-dot-mieszkalnictwa-wspomaganego/

 

Zapraszamy!