Przedstawiamy naszych prelegentów na Kujawsko-Pomorskie Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w dniu 13 czerwca 2023r.

 

 

dr Aleksandra Piotrowska
Aleksandra PiotrowskaDoktor psychologii, pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie na emeryturze), konsultant dla rodziców i nauczycieli. Współdziała jako społeczny doradca z Komitetem Ochrony Praw Dziecka i Rzecznikiem Praw Dziecka (w latach 2008 - 2018). Zajmuje się także propagowaniem wiedzy psychologicznej współpracując w tym zakresie jako ekspert z prasą, a także ze stacjami radiowymi oraz telewizyjnymi. Autorka wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich, w tym książek „Szczęśliwe dziecko czyli jak uniknąć najczęstszych błędów wychowawczych”, „Nastolatki pod lupą”, „Między nami samicami” (współ. Dorota Sumińska), „Twoje szczęśliwe dziecko czyli jak być wystarczająco dobrym rodzicem”, „Przedszkolak. Wielki mały człowiek”.. Matka dwojga dzieci i babcia trojga wnucząt.

Coraz więcej dzieci i młodzieży zmaga się z depresją. Narodowy Fundusz Zdrowia podaje, że liczba niepełnoletnich pacjentów leczących się na zaburzenia lękowe oraz depresyjne wzrosła o 120% w ciągu ostatnich lat. Często przyczyna depresji tkwi w środowisku, w rodzinie, a samopoczucie dziecka jest tylko objawem tej choroby, różnych jej problemów, trudności czy rozpadów w rodzinie. Dlatego postanowiliśmy skupić Państwa uwagę na tym istotnym problemie. Doktor Aleksandra Piotrowska będzie miała wykład na temat: „Depresja dzieci i młodzieży –profilaktyka, rozpoznawanie i terapia”. Na ten temat podyskutujemy z dr Aleksandra Piotrowską podczas naszej konferencji w dniu 13 czerwca br.

Renata Fijałkowska
Renata FijałkowskaPsycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, pedagog, trener rozwoju osobistego, project menager. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej a obecnie studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Od 20 lat związana z pomocą społeczną, edukacją i rynkiem pracy. Przez wiele lat pełniła funkcję dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Domów Dziecka. Diagnosta poradni psychologiczno-pedagogicznych, koordynator wielu projektów edukacyjnych, dla kadry pomocy społecznej w obszarze profilaktyki zdrowia psychicznego dla osób wykluczonych społecznie. Rozwija kompetencje edukatorów z zakresie pracy z młodzieżą, osobami
w kryzysach psychicznych, mediatorów wielokulturowych, osób pracujących z rodzinami
z problemem przemocy. Członek rady fundacji One Day, prezes Fundacji Rozwoju Społecznego i Profilaktyki DIALOG. Psycholog Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Kierownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – Zespołu Zamiejscowego w Oświęcimiu. Prowadzi coroczny cykl pod nazwą Ludzka Twarz Biznesu podczas Kongresu Polskiej Mocy Biznesu. Prowadzi działania edukacyjne   z zakresie tzw. edukacji pozaformalnej. Tworzy i realizuje programy profilaktyczne i prewencyjne oraz projekty w zakresie wsparcia i rozwoju kompetencji przyszłości   młodzieży i kadry z nimi pracującej.

Pani Renata Fijałkowska przedstawi dobrą praktykę w zakresie usamodzielniania młodzieży w oparciu o doświadczenia Fundacji One Day , która  kompleksowo zajmuje się procesem usamodzielnienia  i wspieraniem młodzieży pieczy zastępczej w tym trudnym procesie. Fundacja powstała  na bazie własnych doświadczeń i jest tworzona wspólnie z podopiecznymi.
W samodzielnym życiu liczy się zdrowie psychiczne, które daje prawdziwą siłę. „Zdrowie psychiczne młodzieży usamodzielniającej się na przykładzie działań Fundacji One Day”– to temat jaki poruszy na konferencji Pani Renata Fijałkowska.

Magdalena Masłowska
Magdalena MasłowskaNauczyciel dyplomowany, pedagog z 16-letnim stażem, suicydolog, terapeuta pedagogiczny, trener TUS, trener skutecznego uczenia, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, sądowy kurator społeczny Sądu Rejonowego w Toruniu, realizator programów profilaktycznych, edukator bezpieczeństwa cyfrowego, koordynator szkolnych działań profilaktycznych, interwent, prelegent licznych konferencji, seminariów i szkoleń, realizator warsztatów z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, założycielka Studia Wsparcia eM w Toruniu, odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej
za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

„Rola rodziców w ochronie dzieci i młodzieży przed zagrożeniami cyberprzestrzeni” – to temat, który zaprezentuje nasza kolejna  prelegentka. Zagrożenia cyberprzestrzeni stały się zjawiskami powszechnymi wśród dzieci i młodzieży. One też są przyczyną wielu nowych problemów, które nie tylko stwarzają nowe możliwości, ale i zagrożenia. Działania rodziców powinny opierać się na rozpoznawaniu, rozumieniu i rozwiązywaniu problemów nie tylko związanych ze światem realnym ale także mających miejsce
w cyberprzestrzeni. Rodzice powinni  posiadać wiedzę o zagrożeniach cyberprzestrzeni oraz umiejętnie ją wkomponować w proces kształcenia i wychowania swoich dzieci.

Do zobaczenia niebawem. Widzimy się 13 czerwca br.