Stowarzyszenie Nasza Ostoja z Ciechocinka przy współudziale Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej zorganizowało konferencję przedstawicieli Rad Seniorów Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”.

W programie konferencji znalazły się wystąpienia m.in. nt. środków z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, wybranych Programów Rządowych skierowanych na poprawę jakości życia osób starszych oraz nt. funkcjonowania rad seniorów. Przedstawiciel Naszego Ośrodka zaprezentował założenia projektu pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka", w ramach którego funkcjonuje usługa pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego oraz usługa teleopieki.
W konferencji uczestniczył Sławomir Kopyść - Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Krystyna Żejmo-Wysocka – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Przewodnicząca Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Mateusz Czarnowski  - Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Polityki Senioralnej.

Wydarzenie to odbyło się 21 czerwca br. w Miejskim Centrum Kultury przy ul. Żelaznej 5 w Ciechocinku i objęte było Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.