Szanowni Państwo!


Zapraszamy do zapoznania się z raportem pn. Zasady organizowania i funkcjonowania dziennych domów pomocy/pobytu dla osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim, który jest prezentacją wyników badania przeprowadzonego pod koniec 2022 roku wśród dziennych domów pomocy/ pobytu w naszym województwie.

Głównym celem badania było poznanie obowiązujących zasad organizowania, funkcjonowania oraz warunków działalności dziennych domów pomocy/pobytu w regionie. Uzyskane w ramach niniejszego badania informacje stanowić będą  podstawę do podjęcia prac nad sformułowaniem realnych i zarazem niezbędnych rekomendacji służących doskonaleniu funkcjonowania już istniejących placówek, jak również podnoszeniu standardu świadczonego wsparcia opiekuńczego przez nowotworzone ośrodki.

Raz jeszcze bardzo dziękujemy wszystkim podmiotom za udział w naszym badaniu!

 

Do pobrania: