W siedzibie naszego ośrodka 29.06.23 r. odbyło się spotkanie prezentujące najważniejsze
wyniki i rekomendacje z badania pn. Zasady organizowania i funkcjonowania dziennych domów pomocy/pobytu dla osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim.

Uczestnicy dyskutowali m.in. o zagadnieniach związanych z rekomendacjami wypływającymi z przeprowadzonego badania, zapisach standardu dziennych domów pomocy współfinansowanych z EFS+, jak również o doświadczeniach związanych z prowadzeniem placówek DDP i dobrych praktyk w tym zakresie. Uwieńczeniem spotkania było przyjęcie deklaracji o potrzebie utworzenia Regionalnej Sieci Dziennych Domów Pomocy/Pobytu, będącej okazją do integracji przedstawicieli DDP, wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kierownicy i przedstawiciele dziennych domów pobytu z terenu naszego województwa oraz pracownicy naszego ośrodka.