W dniu 19 lipca br. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyła się uroczystość wręczenia powołań nowo wybranym Członkom Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

Centralna Komisja Egzaminacyjna na posiedzeniu w dniu 19 maja 2023 r. powołała na Członków RKE w województwie kujawsko-pomorskim następujące osoby:

  • Prof. dr hab. Krzysztof Piątek
  • Dr hab. Halina Steinke prof. nadzw.
  • Anna Sikorska
  • Piotr Grudziński
  • Michał Neumann

Powołania wręczyła Pani Krystyna Żejmo-Wysocka - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Członkowie RKE wybrali spośród swojego grona Przewodniczącego w osobie Pani dr hab. Haliny Steinke prof. nadzw. Zastępcą Przewodniczącego został Pan Michał Neumann – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Dyrektor ROPS w Toruniu – Pan Adam Szponka pogratulował wybranym i życzył wszelkiej pomyślności na kadencję 2023-2028.