Od 2 października 2023 r. Stowarzyszenie im. Sue Ryder planuje otworzyć w Bydgoszczy miejsce, w którym świadczone będzie wsparcie osobom cierpiącym na choroby otępienne. 15 osób zostanie objętych usługami opiekuńczymi oraz terapeutycznymi, nakierowanymi na deficyty wynikające z takich chorób, jak choroba Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe, otępienie z ciałami Lewy'ego, a także otępienie naczyniopochodne.

Dom Opieki Dziennej prowadzony będzie z myślą o osobach szczególnie potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowanie tj. cierpiących na choroby otępienne. To będzie miejsce wyjątkowe i wyróżniające się specyfiką grupy. To właśnie jego podopieczni i ich rodziny szczególnie potrzebują wsparcia w formie działań opiekuńczych i terapeutycznych. Zespół terapeutów posiada bardzo bogate doświadczenie w tym zakresie, stosuje odpowiednio dobrane formy terapeutyczne, które pozwalają hamować pogarszanie się stanu poznawczego osób dotkniętych różnymi rodzajami otępienia. Otępienie skutkuje upośledzeniem takich umiejętności poznawczych jak: pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie, liczenie, zdolność uczenia się, posługiwanie się językiem i zdolność oceny. Często także wywołuje agresję.

Pomoc będzie udzielana w zakresie w prawidłowej organizacji życia codziennego i podtrzymywania samodzielności oraz sprawności psychofizycznej. Opieka nad osobą z zaburzeniami psychicznymi jest źródłem przewlekłego stresu dla opiekuna prowadzącego do poważnych konsekwencji (m.in. problemy zdrowotne i psychiczne, agresja w stosunku do chorego, syndrom „caregiver burden”), więc pośrednio podczas realizacji projektu znacząco wspierani są też sami opiekunowie, którzy otrzymują wytchnienie od codziennych obowiązków.

Dom Opieki Dziennej zapewnia:

  • profesjonalne usługi opiekuńcze w godzinach 7:30-16:30
  • zajęcia terapeutyczne dobierane w zależności od zdiagnozowanych deficytów (np. arteterapia, terapia funkcji poznawczych, terapia reminescencyjna, choreoterpia, dogoterapia, terapia walidacyjna, gimnastyka i inne)
  • opracowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Wsparcia
  • wyżywienia (śniadanie, obiad, przekąski)
  • usługi pielęgniarskie
  • wsparcie psychologiczne
  • zajęcia ruchowe z fizjoterapeutą i inne w zależności od potrzeb

Cena: 1900 zł/miesiąc

Więcej szczegółów – Tutaj

Plakat promujący Dom Opieki Dziennej