Wychodząc naprzeciw bieżącym potrzebom w województwie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu kontynuuje aktywne działania na rzecz rodzin i dzieci w ramach projektu Rodzina w Centrum 3.  

ROPS w Toruniu prowadzi szereg działań wspierających rodziny i ich dzieci z województwa kujawsko-pomorskiego. Tym razem działania kierujemy w kierunku usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.

Cykl spotkań edukacyjno-świadomościowych ma na celu  podniesienie efektywności procesu usamodzielniania wychowanków oraz promowanie wartości rodzicielstwa zastępczego. Zaplanowaliśmy 2-dniowe spotkania dla młodzieży usamodzielniającej się, wychowawców oraz osób zajmujących się procesem usamodzielnienia. Spotkania edukacyjno-świadomościowe maja na celu wzmocnienie  i udoskonalenie  procesu usamodzielniania się młodych wychowanków z naszego województwa , zarówno z placówek opiekuńczo-wychowawczych, jak i z rodzin zastępczych. Spotkania edukacyjno-świadomościowe o różnorodnej tematyce związanej z usamodzielnianiem wychowanków odbywać się będą w 6 subregionach.

 

Wkrótce odbędą  się także wyjazdy terapeutyczne dla rodzin ukraińskich oraz  kursy efektywnej nauki i matematyki z robotyką  dla ukraińskich dzieci, któe mają wspierać rodziny ukraińskie  na terenie Kujaw i Pomorza. Celem każdego z wyjazdów terapeutycznych jest wsparcie psychospołeczne członków rodzin ukraińskich, w celu zminimalizowania negatywnych skutków wojny, poprawy funkcjonowania po traumatycznych doświadczeniach, wyjście z kryzysu zdrowia psychicznego oraz przystosowanie do nowych warunków życia. Wyjazdy przyczynią się też do integracji w rodzinie oraz wzmocnienia więzi uczuciowej pomiędzy członkami, uciekających przed wojną rodzin ukraińskich.

Kursy dla dzieci i młodzieży będą obejmować szeroką tematykę  m.in. trening zarządzania emocjami, radzenie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi , poznanie nowych technik redukcji stresu u dzieci . Kursy mają sprawić, że dzieci i młodzież  będzie lepiej radzić będzie sobie w szkole i  uczyć się bez lęku. Ponadto kursy mają na celu podniesienie sprawności i efektywności czytania,  pobudzać motywację wewnętrzną do nauki i rozwoju uczniów, wpływać na kształtowanie logicznego myślenia, rozwinięcie kreatywności i pobudzić wyobraźnię przestrzenną oraz intuicję matematyczną.

W spotkaniach weźmie udział łącznie 120 osób, w kursach 108 dzieci a w wyjazdach 90 osób.

O wszystkich organizowanych formach wsparcia, w ramach projektu RWC 3, na bieżąco informować będą Centra Wspierania Rodzin we wszystkich powiatach oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.