Trwają kursy dla dzieci i młodzieży w ramach projektu Rodzina w Centrum 3.

Wychodząc naprzeciw bieżącym potrzebom w województwie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu kontynuuje aktywne działania na rzecz rodzin i dzieci w ramach projektu Rodzina w Centrum 3.

Trwaja kursy  dla dzieci i młodzieży z rodzin ukraińskich. Kursy , które będą realizowane do listopada to:

 

�Efektywna Nauka "Mądre Dziecko"

�"Matematyka z elementami robotyki"

❤️"Emocje i Uczucia" (bazujące na Treningu Umiejętności Społecznych)

Kursy urozmaicone są  różnymi formami integracji na potrzeby projektu. Każde spotkanie przebiega w atmosferze  wesołości i dobrej zabawy.

Zajęcia odbywają się w  trzech miastach województwa kujawsko-pomorskiego: Toruniu, Włocławku i Bydgoszczy.

Usługi realizowane są w ramach projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 3" Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WK-P na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

Galeria zdjęć: