W dniu dzisiejszym  w auli UMK w Toruniu ma miejsce  VII Forum Seniora, zorganizowane przez „Gazetę Pomorską”, „Express Bydgoski” i „Nowości Toruńskie”, w którym udział bierze blisko 600 uczestników.

Po raz kolejny Partnerem strategicznym wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na stoisku zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu promujemy w szczególności projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka, oferujący wsparcie dla osób niesamodzielnych w formie „bransoletek życia”, pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego. Pracownicy ROPS udzielają zainteresowanym informacji na temat możliwości udziału w projekcie w kolejnych latach, natomiast ratownicy medyczni naszego partnera projektowego Telecentrum Conectio dokonują pomiarów ciśnienia oraz saturacji krwi dla chętnych uczestników forum. Ponadto, goście odwiedzający nasze stoisko, poza materiałami promocyjnymi mogą otrzymać również szereg bardzo atrakcyjnych publikacji, albumów, książek i broszur, których wydania dofinansowane były z budżetu Samorządu Województwa.  

Program dzisiejszego forum przewiduje cztery panele tematyczne, dotyczące stylu życia, aktywności i hobby, bezpieczeństwa seniorów, oraz kwestii zdrowotnych. Zaproszeni prelegenci opowiadają m.in. o metodach stymulacji pamięci, treningu werbalno-pamięciowym i rozwijaniu kreatywnego myślenia, zdrowym wzroku, świadomości prawnej i bezpieczeństwie, deinstytucjonalizacji jako nowym wyzwaniu polityki społecznej oraz jesiennych stylizacjach modowych i różnych formach aktywizacji seniorów.

Jako goście specjalni imprezy, wystąpią uczestnicy telewizyjnego programu ,,Sanatorium Miłości" czyli Iwona i Gerard. 

 

Galeria zdjęć: