Już po raz ósmy zapraszamy Państwa na Kujawsko-Pomorskie Forum Polityki Społecznej, które odbędzie się w dniach 8-9 listopada br. Poniżej więcej informacji odnośnie wydarzenia.

VIII  Kujawsko-Pomorskie Forum Polityki Społecznej przed nami. Wydarzenie adresowane jest do kadr instytucji pomocy i integracji społecznej oraz systemu rodziny i pieczy zastępczej województwa kujawsko-pomorskiego, dyrektorów i pracowników Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w kraju.

Podczas Forum spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy jesteśmy gotowi na zmiany jakie czekają nas w pomocy społecznej w najbliższych latach, zwłaszcza w obliczu wyzwań dla rozwoju usług społecznych we współczesnej polityce społecznej.

W  programie zaplanowano szereg ciekawych wykładów i dyskusji.

Pierwszy dzień Forum poświęcony zostanie w całości ogólnopolskiej diagnozie w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie 16 województw Polski. Badania przeprowadziła Uczelnia Korczaka. Wnioski i rekomendacje z  badanych obszarów będą prezentowane podczas paneli tematycznych.

Drugi dzień poświęcony będzie kadrze pomocy społecznej. Będzie można wysłuchać ciekawych wykładów m.in. o  konieczności zmian  w kadrze pomocy społecznej przy wykorzystaniu  sztucznej inteligencji oraz  o zarządzaniu ryzykami w pomocy społecznej. Na temat zmiany będą również dyskutować eksperci w panelu dotyczącym konieczności zmiany wizerunku pracownika socjalnego.

Forum odbędzie się w stacjonarnie , w Hotelu Filmar w Toruniu.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

Rejestracja będzie odbywać się poprzez formularz elektroniczny, o czym będziemy Państwa informować na stronie internetowej ROPS już wkrótce.