Wybieramy Pracownika Socjalnego Kujaw i Pomorza. Zapraszamy do zgłaszania pracowników socjalnych i zespołów wyróżniających się postawą i podejściem do pracy oraz odwagą w podejmowaniu wyzwań i kreowaniu zmian społecznych w środowisku lokalnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konkursie: „Pracownik Socjalny Kujaw i Pomorza 2023”. Konkurs ma na celu promocję zawodu pracownika socjalnego a także promowanie pozytywnego wizerunku tego zawodu.

Szczegółowe informacje dotyczące celów i warunków konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu nastąpi podczas Gali z  okazji  Dnia Pracownika Socjalnego w listopadzie 2023 roku.

 

 

Bliższych informacji dotyczących konkursu udzielać będą pracownicy ROPS pod nr tel :56 657 14 76.

  

Do pobrania: