Realizacja wieloaspektowego wsparcia dla obywateli Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym przybyli do Polski.

Projekt „Kujawsko-pomorskie wsparcie dla Ukrainy” zapewnia obywatelom Ukrainy w tym osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami wieloaspektowe wsparcie aktywizacyjno - zawodowe realizowane w Punktach wspierania procesu aktywizacji społeczno-zawodowej w Toruniu  w Bydgoszczy. Szczególnie dużym zainteresowaniem wśród uczestników cieszą się  kursy z języka polskiego, usługi tłumacza oraz wsparcie psychologiczne. Projekt zapewnia również wsparcie terapeutyczne, psychologiczne i opiekuńcze (w tym opiekę, fizjoterapię, opiekę pielęgniarską) w ramach Dziennych Punktów Wsparcia w Toruniu i Inowrocławiu, w miejscu zamieszkania oraz w placówce  przy ulicy M. Skłodowskiej – Curie 27/29.

W ostatnim czasie w projekcie ruszyły różne formy zajęć terapeutycznych. W Dziennym Punkcie Wsparcia w Inowrocławiu przeprowadzono muzykoterapię czynną oraz bierną, która została entuzjastycznie przyjęta przez podopiecznych. Taka forma terapii zajęciowej doskonale wpływa na nastrój seniorów, a zajęcia ruchowe poprawiają kondycję fizyczną tak ważną w wieku senioralnym.

W Dziennym Punkcie Wsparcia w Toruniu przy ulicy Grunwaldzkiej 64 podopieczni w ramach zajęć terapeutycznych wzięli udział w warsztatach kulinarnych, przygotowując różne smaczne potrawy, ciasta i inne desery, które zakończyły się wspólną konsumpcją na świeżym powietrzu. Taka forma terapii pozytywnie wpływa na kondycję psychiczną oraz zacieśnia więzi pomiędzy podopiecznymi.

Podopieczni placówki przy ulicy M. Skłodowskiej – Curie 27/29 uczestniczyli w  zooterapii w której najważniejszą rolę odgrywa dotyk. W zooterapii wykorzystano  naturalne predyspozycje zwierząt do wspomagania leczenia i rehabilitacji pacjentów i osób niepełnosprawnych. Na co dzień podopiecznym Punktu oprócz stałej opieki (pielęgniarskiej, opiekunów, salowych) zapewniona jest fizjoterapia, rehabilitacja oraz terapie dostosowane do potrzeb podopiecznych w tym terapia sensoryczna mająca na celu zwiększenie aktywności, podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania i sprawnego komunikowania. Na terapii przy wsparciu terapeuty podopieczni wykonują różne ćwiczenia angażujące ciało oraz zmysły (równowagi, propriocepcji – czucia własnego ciała, dotyku, wzroku słuchu węchu, smaku).  Terapią objęci są podopieczni Punktu mający problemy ruchowe, problemy z mową, cierpiący na nadpobudliwość psychoruchową, ADHD. Terapia ręki i fizjoterapia usprawnia umiejętności z zakresu małej motoryki, przez dotyk podopieczni poznają różne kształty i struktury materiałów oraz nabywają umiejętności ich rozróżniania. Terapia umiejętności społecznych (TUS), dzięki której kształtowane są właściwe zachowania w różnych sytuacjach życiowych w stosunku do osób dorosłych i rówieśników. Logopedia w ramach, której podopieczni ćwiczą prawidłowy rozwój mowy będący podstawą rozwoju poznawczego, społecznego oraz emocjonalnego. Regularna terapia pozwala na rozwój podopiecznych oraz zwiększa ich samodzielność w czynnościach życia codziennego.

 

Galeria zdjęć: