Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych oraz jednostek współpracujących z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie województwa kujawsko - pomorskiego do udziału w konkursie „Możemy więcej”.  

Ideą konkursu jest poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych, poprzez rehabilitację społeczną i zawodową, a tym samym wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych.

 

Zadania realizowane są w formie projektów. Cel projektu powinien zawierać się w jednym z sześciu kierunków pomocy:

  1. Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy – wsparcie w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne.
  2. Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych –prowadzenie rehabilitacji w specjalistycznych placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, jak również projekty obejmujące prowadzenie wsparcia poza placówką w postaci szkoleń, kursów, warsztatów, grupowych i indywidualnych zajęć oraz usług wspierających, a także projekty, w których zgłoszone zostaną treningi sportowe.
  3. Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia –organizację spotkań i imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych (warsztaty, zawody, koncerty, festiwale);
  4. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji –udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte: standardowe, publikowane pismem Braille’a, publikowane na nośnikach elektronicznych, internetowe.
  5. Poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych – organizację szkoleń i warsztatów dla otoczenia osób niepełnosprawnych (członków rodzin, kadry, wolontariuszy) oraz projekty obejmujące zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących.
  6. Upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności – kampanie prowadzone w mediach (telewizja, radio, prasa, Internet), kampanie prowadzone w formie spotkań informacyjnych, jak również kampanie prowadzone w formie imprez masowych.

 

W załączeniu treść komunikatu dotyczącego uruchomienia naboru wniosków) oraz link do strony konkursu: https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-aktualnie-realizowane-konkursy/mozemy-wiecej-konkurs-12023/

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie