Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu organizuje uroczystą Galę z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, która odbędzie się  28 listopada 2023r. w Kujawsko-Pomorskim Teatrze Muzycznym w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 8, o godz. 14.00.

 

Zgłoszenia uczestnictwa w Gali przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną do wyczerpania limitu miejsc. Każde zgłoszenie musi zawierać indywidualny adres e-mail zgłaszanej osoby. Pod jednym adresem e-mail nie jest możliwe zgłaszanie kilku osób!

Po wyczerpaniu limitu miejsc formularz zostanie zamknięty, natomiast uczestnicy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do udziału na wskazane w zgłoszeniu adresy mailowe.

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ

Program Gali TUTAJ