Już  21 listopada obchodzić będziemy wyjątkowe święto – Dzień Pracownika Socjalnego.  Jest to czas, w którym pragniemy w szczególny sposób wyrazić uznanie dla grupy zawodowej pracowników socjalnych i pomocy społecznej. To właśnie te osoby zajmują pierwsze miejsca na linii frontu w walce o lepsze życie swoich podopiecznych. Codziennie mierzą się oni z krzywdami ludzkimi, ale dzięki nim świat staje się lepszy

Dzień Pracownika Socjalnego


Dzień Pracownika Socjalnego jest oficjalnym świętem przypadającym na 21 listopada, co nawiązuje do pierwszego spotkania Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Jacka Kuronia z szeroką reprezentacją pracowników pomocy społecznej, którzy 21 listopada 1989 roku zjechali się z całego kraju do kaszubskiej wsi Charzykowy.

Bratek

Bratek w języku kwiatów symbolizuje braterstwo, troskę oraz miłość lub podziw jednej osoby do drugiej. Ten mały, niepozorny kwiat ma w sobie olbrzymią moc. Od wieków pisarze wykorzystywali go do wyrażania swoich myśli wyrażających uznanie dla drugiego człowieka. Według legendy nazwa bratek pochodzi od braci, którzy wbrew przeciwnościom losu darzyli się miłością, lojalnością i wsparciem. Prawdopodobnie to właśnie dlatego Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie przyjęło bratek za swoje logo a także stał się symbolem pomocy społecznej.

Cichy bohater

Pracownik socjalny to zawód wyjątkowy, na jego barkach spoczywa wiele odpowiedzialnych i wymagających zadań. Współczesny pracownik socjalny to przede wszystkim diagnostyk i profilaktyk lokalnych problemów społecznych, animator samopomocowych przedsięwzięć oraz  organizator lokalnego środowiska i nieformalny mediator. Od pracownika socjalnego wymaga się m.in. dobrej znajomości przepisów prawa, odporności na stres, umiejętności radzenia sobie w różnych, bardzo często trudnych sytuacjach, kreatywności i innowacyjności, umiejętności współpracy z różnymi podmiotami oraz umiejętności korzystania z ich zasobów dla zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.

Takimi cechami wyróżniają się właśnie pracownicy socjalni. Są to cisi bohaterowie, którzy nie szukają poklasku i każdego dnia starają się zmienić świat na lepszy.

Wszystkim pracownikom socjalnym życzymy wszelkiej pomyślności.